Kate Runge

katerunge.dk
Flere medarbejdere
Bedre arbejdsforhold
Mere arbejdsglæde
Mindre frafald
Mindre sygefravær
Flere penge til ældreplejen
Synlig ledelse
Stabilt personale
giver tryghed
Indflydelse på hverdagen
og frit valg

Ældreplejen
Det kan gøres bedre

Så galt står det til

Som formand for Ældrerådet i to år og som formand for Ældrerådets tilsynsudvalg de seneste to år, har jeg haft rig lejlighed til at følge forholdene i ældreplejen.

I tilsynsudvalget har vi ved gennemgang af tilsynsrapporterne holdt øje med, om den hjælp, som kommunen er forpligtet til at yde, er i orden. Det er den ikke, for det er kun ganske få plejehjem i Aarhus Kommune, som får et 1-tal, hvilket betyder, at alt fungerer, som det skal.

Ved de kommunale tilsyn aflægges der besøg hos plejehjemsbeboere for at bedømme den pleje, de får. Kun ganske få af disse besøg ender uden anmærkninger om plejen. Det er under fem procent.

Jeg får løbende en del henvendelser fra borgere, som finder, at enten de selv eller et familiemedlem ikke får den nødvendige pleje og omsorg. Alt for mange gange må jeg give dem ret. Læg hertil de enkeltsager, der dukker op med mellemrum i medierne, og man får et klart billede af, at ældreplejen i Aarhus langt fra er i orden.Sådan kan det gøres bedre

Medarbejdernes arbejdsforhold skal forbedres
Der er mangel på medarbejdere. Der skal ansættes flere so-su-medarbejdere, der har den daglige, direkte kontakt med de ældre.

Som det er i dag, forstår jeg godt de medarbejdere, der siger, at de har for lidt tid til at udføre et ordentlig arbejde, som både de selv og den ældre kan være tilfredse med. Når der ikke er tid til at gøre sit arbejde ordentligt, og der kun er tid til at tale til og ikke med den ældre, mister man enhver arbejdsglæde, og arbejdet bliver blot noget, der skal overståes.

Jeg mener, at arbejdsforholdene er skyld i en stor del af det store frafald af so-su-medarbejdere og det meget store sygefravær, vi har i Aarhus kommune. Det er en ond cirkel, der skal brydes.

Flere medarbejdere og bedre arbejdsforhold vil koste flere penge. Men det er nødvendigt, og jeg ser gerne en omprioritering i budgettet til fordel for de ældre. Men pengene skal gå til flere varme hænder hos de ældre. Ikke til en udvidelse af bureaukratiet.

Men ikke alle forbedringer koster penge. Meget ligger i ledelsen. Der skal være synlige ledere, der går foran i arbejdet og som vil give personalet ansvar og kompetence.

Det vil være med til, at vi får et mere stabilt personale i ældreplejen og hjemmehjælpen. De mange vikartimer skal begrænses. De ældre skal hjælpes af personer, de kender. Det skaber tryghed. Bliver hjælpen ydet af mange og skiftende personer, skaber det utryghed.

De ældre skal have mere indflydelse på deres hverdag. Ældre er lige så forskellige som alle andre med vidt forskellige behov og ønsker til hverdagen. Det skal der i videst muligt omfang tages hensyn til. Borgere i Aarhus skal frit kunne vælge mellem kommunal og privat pleje og praktisk hjælp, og de skal have indflydelse på hjælpens indhold


Kate Runge


Mail: katerunge@katerunge.dk

Kalendervej 25, 8210 Århus V

Telefon 20 99 30 97

Kate Runge