Kate Runge

katerunge.dkHvem er jeg

Jeg har boet i Aarhus i mere end 50 år.

Jeg er uddannet læge med speciale i samfundsmedicin.

Jeg har været embedslæge i mere end 25 år og før da arbejdet som retsmediciner og i psykiatrien
Som embedslæge var det min opgave at føre tilsyn med institutioner, hvor der var oplyst om uacceptable forhold for beboerne. Mine tilsynsrapporter afdækkede stærkt kritisable forhold på flere plejehjem, hvilket fik megen omtale i medierne. Det førte blandt andet til loven om faste tilsyn i 2002.

Gennem dette arbejde fik jeg et indgående kendskab til forholdene, ikke bare for de ældre, men også for de handicappede og socialt udsatte. Mit arbejde omfattede således også behandling af misbrugere.

Det er en klar forudsatning, at man i dette arbejde har et indgående kendskab til borgernes rettigheder, som de er nedfældet i blandt andet Sundhedsloven og Den sociale servicelov. Det er desværre min erfaring, at mange fagpersoner, som beskæftiger sig med syge og plejekrævende mennesker, ikke kender nok til lovgrundlaget for deres arbejde, dvs. borgernes rettigheder.

Mit politiske arbejde

Medlem af Byrådet for Venstre 2002 - 2013
Medlem af Regionsrådet for Venstre 2005 2009
Medlem af Ældrerådet 2014 - 2017

Jeg er nu en ældre kone på 75 år
Det er samme alder som vores rådhus, som stadig fungerer fint. Det samme mener jeg om mig selv. Jeg vil gerne påvirke udviklingen og forbedre forholdene for vore svage medborgere.

Og så er det vel et plus, at jeg, hvis jeg vælges, påvirker byrådets sammensætning, så det bedre afspejler befolkningens aldersfordeling.Kate Runge


Mail: katerunge@katerunge.dk

Kalendervej 25, 8210 Århus V

Telefon 20 99 30 97

Kate Runge