Kate Runge

katerunge.dk
Medborgere med handicap skal sikres ligeværd

I byrådet vil jeg arbejde for et højt niveau i hjælpen til de handicappede, at de respekteres som ligeværdige, og at Aarhus er en tilgængelig by for dem.

Det kan være svært at leve med et handicap. Men med mulighed for at få et godt sted at bo, hvor der er tilgængelighed, at få en personlig hjælper, en ordentlig pleje og de nødvendige hjælpemidler er et godt liv muligt. Det er Byrådets ansvar, at betingelserne for et godt liv for borgere med handicap er tilstede.

Generelt set er Aarhus godt med med hensyn til boliger og hjælpemidler til de handicappede. Dog er der fortsat for mange tilfælde, hvor de nødvendige hjælpemidler ikke tildeles i tilstrækkeligt omfang.

De handicappede skal behandles med respekt og have indflydelse på den hjælp, de får. Der skal tages videst muligt hensyn til deres ønsker, så deres dagligdag kan hænge sammen og være med til at sikre dem et værdigt liv. Men desværre oplever jeg, at nogle medarbejdere betragter dem som uselvstændige mennesker, som man ikke behøver at lytte til. Det er både forkert og uanstændigt.

Til et godt og værdigt liv hører en dagligdag med indhold. Handicappede skal have mulighed for at deltage i det sociale liv. Det forudsætter, at Aarhus er en tilgængelig by med adgang for handicappede til institutioner og mødesteder. Det er derfor uforståeligt, at DalgasSkolen, en skole for psykisk og fysisk handicappede, blev flyttet til et sted, hvor der er problemer med tilgængeligheden. En sådan tankeløshed vil jeg gerne til livs.
De socialt udsatte borgere.

I byrådet vil jeg arbejde for flere væresteder, bedre botilbud, mere hjælp til at komme ud af et misbrug og flere tilbud om beskæftigelse.

Jeg har i mange år fulgt de socialt udsattes forhold i Aarhus Kommune. Det drejer sig ofte om hjemløse mennesker og en del med misbrug. De skal have hjælp til at komme videre i livet. Det skal kommunen bidrage med.

Hjemløse skal tilbydes et sted at bo, men boligtilbuddet til dem er i Aarhus for ringe. Det samme gælder væresteder, hvor man kan møde andre mennesker. Dem skal der være flere af.

Misbrugere skal have mere hjælp til at komme ud af deres misbrug. Det kan lade sig gøre. Jeg kender flere tidligere misbrugere, som har lagt misbruget bag sig og nu lever et normalt liv. Jeg møder dem af og til, og det er en god oplevelse.

De socialt udsatte skal have flere og bedre tilbud om beskæftigelse i et job, de er i stand til at klare. Ofte efter en forudgående oplæring eller genoptræing. Et job giver indhold i ttilværelsen.

Et godt eksempel er Café Kaffegal, hvor jeg selv har været i praktik en dag for at se, hvordan det fungerede. Det var en god oplevelse, hvor jeg mødte mennesker, som var på vej videre ud i livet. Det er et fint projekt i privat regi Sådanne projekter bør kommunen engagere sig i, gerne i samarbejde med private. Samfundsmæssigt er det en god investering at få disse mennesker tilbage til et normalt liv.
Kate Runge


Mail: katerunge@katerunge.dk

Kalendervej 25, 8210 Århus V

Telefon 20 99 30 97

Kate Runge