Kate Runge

katerunge.dk
Valg til Aarhus Byråd

Det kan gøres bedre

Vilkårene for de gamle, de svage, de skæve blandt vore medborgere har altid ligget mig stærkt på sinde.

Gennem 12 år talte jeg deres sag som medlem af Venstres gruppe i byrådet. For 4 år siden blev jeg valgt til Ældrerådet og da regnede jeg med, at det var slut med mit politiske arbejde. Men der er stadig så mange forhold for de ældre og handicappede, der trænger til at blive forbedret. at jeg besluttede at genopstille til byrådet.

Ældrerådet er kun rådgivende. Hvis man vil have direkte indflydelse på de beslutninger, der træffes, må må man sidde med omkring bordet i byrådssalen.

Derfor beder jeg om din stemme ved byrådsvalget.
Det kan gøres bedre. Og det skal gøres bedre.
Det vil jeg gerne medvirke til.


Kate Runge


Mail: katerunge@katerunge.dk

Kalendervej 25, 8210 Århus V

Telefon 20 99 30 97

Kate Runge