Nu gælder det Ældrerådet.


Jeg har lagt politikken på hylden. Efter 12 år i byrådet og 4 år i regionsrådet kom tiden til at sige stop. Men mit engagement for ældres vilkår er usvækket, og jeg har fortsat lyst til at yde en indsats på dette område.

Derfor stillede jeg i november 2013 op til valget til Ældrerådet i Aarhus Kommune. Jeg fik et meget tilfredsstillende valg med knap en trediedel af alle de afgivne stemmer. Tak til alle dem, der stemte på mig. Jeg blev ved konstituering af rådet den 7. januar 2014 valgt til formand.

Æl­dre­rådet er talerør for alle borgere over 60 år over for kommunen. Rådets opgave er at rådgive Aarhus Byråd om, hvordan politikken skal være for de ældre. Det betyder blandt andet, at Ældrerådet skal have forelagt alle by­råds­indstil­linger, der handler om forhold for ældre, så der kan vedlægges et høringssvar fra Ældrerådet, inden sagen sendes videre til Byrådet. Det gælder ikke alene Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg (MSO), men også de øvrige magistratsafdelinger: Sociale forhold og Beskæftigelse (MSB), Teknik og Miljø (MTM), Børn og Unge (MBU) og Kultur og Borgerservice (MKB). Ud over de sager, der automatisk kommer forbi Æl­­drerådets bord, kan rådet tage alle de sager op, det har lyst til, og udtale sig om alt, der har særlig betydning for ældre borgere.

Det er en stor udfordring, men jeg starter jo ikke fra bunden. Jeg kan drage nytte af mine erfaringer fra min tid som embedslæge, hvor en stor del af mit arbejde vedrørte ældre mennesker, samt fra mit politiske virke i byråd og regionsråd.

Vi er 15 medlemmer i Ældrerådet i Aarhus Kommune, der alle har stor viden om ældre borgere. Mange er aktive inden for de forskellige aktiviteter, som frivillige inddrages i på Lokalcentrene, herunder beboer-pårørenderåd, brugerråd, cafébestyrelser, demensarbejde o.s.v. Sammen skal vi nok nå langt.

Ældrerådet har en hjemmeside www.aeldreraadaarhus.dk, hvor du kan se, hvad Ældrerådet har gang i. Du kan også skrive til Ældrerådet, som har mailadressen: aeldreraadet@post.tele.dk.

Har du kommentarer, forslag eller bemærkninger til mig, så kom endelig med dem.
Send mig et brev, en mail eller tag telefonen.
Min adresse, telefonnummer og mailadresse finder du herunder.

Kate Runge
Kalendervej 25, 8210 Århus V

Telefon 20 99 30 97

katerunge@katerunge.dk Send mail